http://maranatha.forumgreek.com/

Η ΠΛΑΝΗ ΚΟΡΥΦΩΘΗΚΕ, ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΕΚ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ ΕΦΤΑΣΕ.

«καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει» (Β’ Θεσσαλονικείς 2:11).

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΔΙΟΤΙ Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ «ἐστι σκότος καὶ οὐ φῶς» (Αμώς 5:18).

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΩΣ ΜΕΛΗ, ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ.

 

http://maranatha.forumgreek.com/

 

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ 1,09 ΚΑΙ 4,27 ΛΕΠΤΟ, ΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΩΣΗΦ ΤΟΝ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΘΕΙ “Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ” !!!

http://maranatha.forumgreek.com/

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗ 2η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΨΕΙ «ΕΝ ΧΡΟΝΩ» ΚΑΙ «ΑΣΑΡΚΩΣ - ΑΟΡΑΤΩΣ» ΩΣ ΛΟΓΟΣ.

ΣΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ «Ο ΣΩΤΗΡ», ΣΕΛΙΔΑ 1029, Η ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΠΡΕΠΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ !!!

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

Φιλικά,

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΑΤΕΩΝΟΣ

Εάν προσέξετε το ακόλουθο βίντεο από το 5:04’ έως το 5:15’, ο Γέροντας Ιωσήφ λέει: «…είμαστε στο δρόμο της ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ, θα καταστραφεί το παρόν και ανοίγει η πόρτα του μέλλοντος……».
Αλλά και από το 8:49’ έως το 9:10΄ πάλι ο Γέροντας λέει: «…..είμαστε στο δρόμο της ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ, εντός ολίγου έρχεται η 2α ΠΑΡΟΥΣΙΑ και τελειώνει η ιστορία του παρόντος και θα ανοίξει η πόρτα της βασιλείας των ουρανών, για όσους είναι άξιοι…..».

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/
ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΠΡΕΠΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΣΑΪΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΕΝ ΧΡΟΝΩ» ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗ ΓΗ !!!Ησ. 4,2 Τῇ δὲ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπιλάμψει ὁ Θεὸς ἐν βουλῇ μετὰ δόξης ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ ὑψῶσαι καὶ δοξάσαι τὸ καταλειφθὲν τοῦ Ἰσραήλ·

Ησ. 4,2 Μετά τας συμφοράς όμως αυτάς και κατά την εποχήν εκείνην του Μεσσίου θα λάμψη από τον ουρανόν επάνω εις την γην ο θεός με σοφίαν και δόξαν, δια να υψώση και δοξάση τους απομείναντας πιστούς εις αυτόν Ισραηλιτας.

Ησ. 4,3 καὶ ἔσται τὸ ὑπολειφθὲν ἐν Σιών, καὶ τὸ καταλειφθὲν ἐν Ἱερουσαλὴμ ἅγιοι κληθήσονται, πάντες οἱ γραφέντες εἰς ζωὴν ἐν Ἱερουσαλήμ·

Ησ. 4,3 Και τότε οι απομείναντες στο όρος Σιών και οι απολειφθέντες εις την Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι θα ονομασθούν άγιοι, όλοι όσοι έχουν γραφή στο βιβλίον της ζωής εν Ιερουσαλήμ.

Ησ. 4,4 ὅτι ἐκπλυνεῖ Κύριος τὸν ῥύπον τῶν υἱῶν καὶ τῶν θυγατέρων Σιὼν καὶ τὸ αἷμα ἐκκαθαριεῖ ἐκ μέσου αὐτῶν ἐν πνεύματι κρίσεως καὶ πνεύματι καύσεως.

Ησ. 4,4 Διότι τότε θα ξεπλύνη εντελώς ο Κυριος τον ηθικόν ρύπον από τους υιούς και τας θυγατέρας της Ιερουσαλήμ και θα καθαρίση το αθώον αίμα, που εχύθη μεταξύ αυτών με καταδικαστικήν κρίσιν, με φλόγα πυρκαϊάς.

Ησ. 4,5 καὶ ἥξει, καὶ ἔσται πᾶς τόπος τοὺς ὄρους Σιὼν καὶ πάντα τὰ περικύκλῳ αὐτῆς σκιάσει νεφέλη ἡμέρας καὶ ὡς καπνοῦ καὶ ὡς φωτὸς πυρὸς καιομένου νυκτός, καὶ πάσῃ τῇ δόξῃ σκεπασθήσεται·

Ησ. 4,5 Θα έλθη ο Κυριος, και τότε ολόκληρος ο τόπος του όρους της Σιών και όλα τα γύρω από την πόλιν Ιερουσαλήμ, θα σκιάζωνται από δροσεράν νεφέλην κατά το διάστημα της ημέρας, κατά δε την νύκτα θα φωτίζωνται ωσάν από φως πυρκαϊάς, που θα αντιφεγγίζεται από τον αναβαίνοντα καπνόν. Ολος αυτός ο τόπος θα σκεπασθή από την μεγαλειώδη δόξαν του Κυρίου.

Ησ. 4,6 καὶ ἔσται εἰς σκιὰν ἀπὸ καύματος καὶ ἐν σκέπῃ καὶ ἐν ἀποκρύφῳ ἀπὸ σκληρότητος καὶ ὑετοῦ.

Ησ. 4,6 Ολοι και όλα, όσα υπάρχουν υπό την δροσεράν σκιαν της νεφέλης, θα προστατεύονται από το καύμα του ηλίου, θα σκεπάζωνται από τας ραγδαίας καταστρεπτικάς βροχάς, θα ευρίσκωνται εις ασφάλειαν και θα ζουν με άνεσιν.

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

http://maranatha.forumgreek.com/

TA ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

TA ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ.Ο ΝΑΣΡΑΛΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΩΣ ΜΕΣΣΙΑ

Ο ερχόμενος Μεσσίας ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ κατά το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό

Ο ερχόμενος Μεσσίας ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ κατά το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό